Δοκίμασε το
Αποτέλεσμα στον browser
Εφαρμόστε τις γνώσεις που μάθατε στην θεωρία. Πειραματιστείτε αλλάζοντας τον κώδικα στο πεδίο κειμένου (αριστερά) όσες φορές θέλετε και δείτε κάθε φορά το αποτέλεσμα που προκύπτει στο δεξιό πλαίσιο.