Το αντικείμενο (object) XMLHttpRequest χρησιμοποιείται για την ασύγχρονη μεταφορά δεδομένων από τον server στον browser, μεταφορά που πραγματοποιείται στο παρασκήνιο χωρίς ο επισκέπτης της σελίδας να ανανεώσει το περιεχόμενο της.

Πως δημιουργούμε το Αντικείμενο

Το αντικείμενο XMLHttpRequest υποστηρίζονται από όλους τους browser, εκτός από τους IE5 και IE6 για τους οποίους χρησιμοποιούμε το αντικείμενο ActiveXObject. Γι’ αυτό τον λόγο χρησιμοποιούμε μια if συνθήκη για την δημιουργία του αντικειμένου και για τις δύο περιπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα η δημιουργία αντικειμένου που θα δουλεύει στους browsers IE5 και IE6 χρησιμοποιούμε την παρακάτω γραμμή κώδικα:
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

Ενώ για όλους τους υπόλοιπους browsers χρησιμοποιούμε την παρακάτω γραμμή κώδικα:
xmlhttp=new XMLHttpRequest();

Συνθήκη if για την δημιουργία του αντικειμένου xmlhttp
var xmlhttp;
if (window.XMLHttpRequest)
{// Kwdikas gia IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
}
else
{// Kwdikas gia IE6, IE5
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}


Παρακάτω μαρκάραμε, ώστε να γίνει πιο κατανοητό, το σημείο του κώδικα του παραδείγματος με τις πόλεις όπου βρίσκεται η συνθήκη δημιουργίας του αντικειμένου

Pin It