Στην ενότητα αυτή θα δούμε με ποιόν τρόπο ορίζουμε τις διαστάσεις διάφορων στοιχείων, με χρήση CSS

Ιδιότητες της CSS για τις διαστάσεις των στοιχείων

Οι ιδιότητες της CSS για τον ορισμό των διαστάσεων, μας επιτρέπουν να ορίσουμε το ύψος και το μήκος διάφορων στοιχείων της σελίδας.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι CSS ιδιότητες ορισμού διαστάσεων:
Ιδιότητα Τιμές Περιγραφή
height auto
αριθμός σε pixels
αριθμός σε cm
αριθμός σε %
Ορίζει το ύψος του στοιχείου
Δοκίμασε το
max-height none
αριθμός σε pixels
αριθμός σε cm
αριθμός σε %
Ορίζει το μέγιστο ύψος που θα έχει ένα στοιχείο
Δοκίμασε το
max-width none
αριθμός σε pixels
αριθμός σε cm
αριθμός σε %
Ορίζει το μέγιστο μήκος που θα έχει ένα στοιχείο
Δοκίμασε το
min-height none
αριθμός σε pixels
αριθμός σε cm
αριθμός σε %
Ορίζει το ελάχιστο ύψος που θα έχει ένα στοιχείο
Δοκίμασε το
min-width none
αριθμός σε pixels
αριθμός σε cm
αριθμός σε %
Ορίζει το ελάχιστο μήκος που θα έχει ένα στοιχείο
Δοκίμασε το
width auto
αριθμός σε pixels
αριθμός σε cm
αριθμός σε %
Ορίζει το μήκος του στοιχείου
Δοκίμασε το

Παραδείγματα

Διαστάσεις πίνακα
Το παράδειγμα αυτό παρουσιάζει πως ορίζουμε τις διαστάσεις ενός πίνακα

Διαστάσεις εικόνας
Το παράδειγμα αυτό παρουσιάζει πως ορίζουμε τις διαστάσεις μιας εικόνας

Διαστάσεις ενός τμήματος <div>
Το παράδειγμα αυτό παρουσιάζει πως ορίζουμε τις διαστάσεις ενός τμήματος <div>
Pin It