Το Gmail έχει αρκετές συντομεύσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν όσοι χρήστες βασίζονται στο πληκτρολόγιο για την πλοήγηση τους σε αυτό. Σε αυτό το how-to θα ανακαλύψτε τον τρόπο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Gmail μόνο με το πληκτρολόγιο σας.
Πατώντας τον συνδυασμό <shift> + ? του πληκτρολογίου σας, ανοίγει ένα παράθυρο με όλες τις διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου που διαθέτει το Gmail.

Στο παράθυρο αυτό οι λειτουργίες χωρίζονται στις εξής 8 κατηγορίες για τον ευκολότερο εντοπισμό της λειτουργίας της οποίας αναζητείτε την συντόμευση της:
  • Σύνταξη και Συζήτηση
  • Μορφοποίηση
  • Μεταπήδηση
  • Επιλογή λίστας νημάτων
  • πιλογή λίστας νημάτων
  • Πλοήγηση
  • Ενέργειες και
  • Hangouts

Οι συντομεύσεις των δύο πρώτων κατηγοριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια. Αντιθέτως, για να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις των κατηγοριών Μεταπήδηση, Επιλογή λίστας νημάτων, Πλοήγηση, Ενέργειες και Hangouts θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα αυτή πατώντας το link Ενεργοποίηση που βρίσκεται στο ίδιο παράθυρο με την λίστα όλων των συντομεύσεων, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:


Παρακάτω ακολουθεί η λίστα όλων των διαθέσιμων συντομεύσεων στο Gmail.

Σύνταξη και Συζήτηση

<Shift> + <Esc>: Εστίαση στο κύριο παράθυρο
<Esc>: Εστίαση στην τελευταία συζήτηση ή σύνταξη
<Ctrl> + .: Μετάβαση στην επόμενη συζήτηση ή σύνταξη
<Ctrl> + ,: Μετάβαση στην προηγούμενη συζήτηση ή σύνταξη
<Ctrl> + <Enter>: Αποστολή
<Ctrl> + <Shift> + c: Προσθήκη παραληπτών κοινοποίησης
<Ctrl> + <Shift> + b: Προσθήκη παραληπτών κρυφής κοινοποίησης
<Ctrl> + <Shift> + f: Πρόσβαση στην προσαρμογή από
<Ctrl> + <Shift> + d: Απόρριψη προχείρου
<Ctrl> + k: Εισαγωγή συνδέσμου
<Ctrl> + ;: Μετάβαση στην προηγούμενη ανορθόγραφη λέξη
<Ctrl> + ': Μετάβαση στην επόμενη ανορθόγραφη λέξη
<Ctrl> + m: Άνοιγμα προτάσεων ορθογραφίας
<Ctrl> + <Alt> + .: Μετάβαση στην επόμενη ενότητα
<Ctrl> + <Alt> + ,: Μετάβαση στην προηγούμενη ενότητα

Μορφοποίηση

<Ctrl> + z: Αναίρεση
<Ctrl> + y: Επανάληψη
<Ctrl> + <Shift> + 5: Προηγούμενη γραμματοσειρά
<Ctrl> + <Shift> + 6: Επόμενη γραμματοσειρά
<Ctrl> + <Shift> + -: Μείωση μεγέθους κειμένου
<Ctrl> + <Shift> + +: Αύξηση μεγέθους κειμένου
<Ctrl> + b: Έντονη γραφή
<Ctrl> + i: Πλάγια
<Ctrl> + u: Υπογράμμιση
<Ctrl> + <Shift> + 7: Αριθμημένη λίστα
<Ctrl> + <Shift> + 8: Λίστα με κουκκίδες
<Ctrl> + <Shift> + 9: Παράθεση
<Ctrl> + [: Μικρότερη εσοχή
<Ctrl> + ]: Μεγαλύτερη εσοχή
<Ctrl> + <Shift> + l: Στοίχιση στα αριστερά
<Ctrl> + <Shift> + e: Στοίχιση στο κέντρο
<Ctrl> + <Shift> + r: Στοίχιση στα δεξιά
<Ctrl> + <Shift> + ,: Ορισμός από δεξιά προς τα αριστερά
<Ctrl> + <Shift> + .: Ορισμός από αριστερά προς τα δεξιά
<Alt> + <Shift> + 5: Διακριτή διαγραφή
<Ctrl> + \: Κατάργηση μορφοποίησης

Μεταπήδηση

g έπειτα i: Μετάβαση στα Εισερχόμενα
g έπειτα s: Μετάβαση στις συζητήσεις με αστέρι
g έπειτα t: Μετάβαση στα απεσταλμένα μηνύματα
g έπειτα d: Μετάβαση στα Πρόχειρα
g έπειτα a: Μετάβαση σε "Όλα τα μηνύματα"
g έπειτα c: Μετάβαση στις Επαφές
g έπειτα k: Μετάβαση στα Tasks
g έπειτα l: Μετάβαση σε ετικέτα

Επιλογή λίστας νημάτων

* έπειτα a: Επιλογή όλων των συζητήσεων
* έπειτα n: Αποεπιλογή όλων των συζητήσεων
* έπειτα r: Επιλογή αναγνωσμένων συζητήσεων
* έπειτα u: Επιλογή μη αναγνωσμένων συζητήσεων
* έπειτα s: Επιλογή συζητήσεων με αστέρι
* έπειτα t: Επιλογή συζητήσεων χωρίς αστέρι

Πλοήγηση

u: Επιστροφή στη λίστα νημάτων
k / j: Νεότερη/παλαιότερη συζήτηση
o ή <Enter>: Άνοιγμα συζήτησης - σύμπτυξη/επέκταση συζήτησης
p / n: Ανάγνωση προηγούμενου/επόμενου μηνύματος
g έπειτα n: Μετάβαση στην επόμενη σελίδα
g έπειτα p: Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα
`: Μεταβείτε στην επόμενη ενότητα εισερχομένων
~: Μεταβείτε στην επόμενη ενότητα εισερχομένων

Εφαρμογή

c : Σύνθεση
d: Σύνταξη σε μια καρτέλα
/: Αναζήτηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
q: Αναζήτηση επαφών συζήτησης
.: Άνοιγμα του μενού "Περισσότερες ενέργειες"
v: Άνοιγμα του μενού "Μετακίνηση"
l: Άνοιγμα του μενού "Σήμανση με ετικέτα"
?: Άνοιγμα της βοήθειας συντομεύσεων πληκτρολογίου

Ενέργειες

,: Εστίαση στη γραμμή εργαλείων
x: Επιλογή συζήτησης
s: Εναλλαγή αστεριού/Επιλογή μεταξύ σούπερ σταρ
y: Αφαίρεση ετικέτας
e: Αρχειοθέτηση
m: Σίγαση συζήτησης
!: Αναφορά ανεπιθύμητου μηνύματος
#: Διαγραφή
r : Απάντηση
<Shift> + r: Απάντηση σε νέο παράθυρο
a: Απάντηση σε όλους
<Shift> + a: Απάντηση σε όλους σε νέο παράθυρο
f: Προώθηση
<Shift> + f: Προώθηση σε νέο παράθυρο
<Shift> + f: Προώθηση σε νέο παράθυρο
<Shift> + n: Ενημέρωση συζήτησης
] / [: Κατάργηση συζήτησης από την τρέχουσα προβολή και μετάβαση στην προηγούμενη/επόμενη προβολή
} / {: Αρχειοθέτηση συνομιλίας και μετάβαση στην προηγούμενη/επόμενη
z: Αναίρεση τελευταίας ενέργειας
<Shift> + i : Επισήμανση ως αναγνωσμένο
<Shift> + u: Επισήμανση ως μη αναγνωσμένο
_ : Επισήμανση μηνυμάτων από το επιλεγμένο και έπειτα ως μη αναγνωσμένων
+ ή =: Επισήμανση ως σημαντική
-: Επισήμανση ως μη σημαντική
;: Ανάπτυξη ολόκληρης της συνομιλίας
:: Σύμπτυξη ολόκληρης τη συνομιλίας
b: Αναβολή
<Shift> + t: Προσθήκη συνομιλίας στο Tasks

Hangouts

h έπειτα m: Εμφάνιση μενού
h έπειτα a: Εμφάνιση αρχειοθετημένων Hangouts
h έπειτα i: Εμφάνιση αιτημάτων Hangout
h έπειτα c: Έμφαση στη λίστα Συζήτησης
h έπειτα p: Άνοιγμα τηλεφώνου
Pin It