Υπάρχουν HTML ετικέτες με τις οποίες ορίζουμε την θέση και την στοίχιση του κειμένου μας

Η ετικέτες <center>, <blockquote> και <p>

Η ετικέτα <center> εμφανίζει το κείμενο με στοίχιση στο κέντρο της οθόνης
Στοίχιση κειμένου στο κέντρο
<center>Το κείμενο αυτό εμφανίζεται με στοίχιση στο κέντρο της οθόνης</center>
Η ετικέτα <center> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5


Η ετικέτα <blockquote> εμφανίζει το κείμενο αρχίζοντας από δεξιότερη εσοχή απ' ότι το υπόλοιπο κείμενο
Κείμενο σε δεξιότερη εσοχή
<blockquote>Το κείμενο αυτό εμφανίζεται στην οθόνη αρχίζοντας από δεξιότερη εσοχή απ' ότι το υπόλοιπο κείμενο</blockquote>

Η ετικέτα <p> ομαδοποιεί το κείμενο σε μια παράγραφο, αφήνοντας αυτόματα μια κενή γραμμή πριν την αρχή της παραγράφου και μια μετα το τέλος αυτής. Μια από τις ιδιότητες της ετικέτας <p> είναι και η align η οποία ορίζει την στοίχιση του κειμένου της παραγράφου
Στίχιση κειμένου μιας παραγράφου
<p align="center">Αυτή είναι μια παράγραφος με στοίχιση στο κέντρο</p>
<p align="left">Αυτή είναι μια παράγραφος με αριστερή στοίχιση</p>
<p align="right">Αυτή είναι μια παράγραφος με δεξιά στοίχιση</p>
<p align="justify">Αυτή είναι μια ευθυγραμμισμένη παράγραφος</p>
Η ιδιότητα align έχει αφαιρεθεί στην HTML5. Χρησιμοποιούμε CSS για να ορίσουμε στοίχηση του κειμένου μέσα στην ετικέτα
Pin It