Στο παρακάτω παράδειγμα, πατώντας το κουμπί <button> θα εμφανιστεί το περιεχόμενο του αρχείου text.txt

 

ο κώδικας της σελίδας
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253" />
<title>Untitled Document</title>
<script type="text/javascript">
var xmlhttp;
function loadXMLDoc(url,cfunc) {
   if (window.XMLHttpRequest) {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera
      xmlhttp=new XMLHttpRequest();
   }
   else {// code for IE6, IE5
      xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
   }

   xmlhttp.onreadystatechange=cfunc;
   xmlhttp.open("GET",url,true);
   xmlhttp.send();
}

function showText() {
   loadXMLDoc("text.txt",function() {
      if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
         document.getElementById("get_text_file").innerHTML=xmlhttp.responseText;
      }
   });
}
</script>
</head>
<body>
<button type="button" onclick="showText()">Πατήστε με</button>
<p id="get_text_file"
</body>
</html>

ο κώδικας του αρχείου text.txt
Keimeno mesa sto arxeio text.txt
Pin It