Δημιούργησα το blog του wlearn το οποίο αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας με τους επισκέπτες του