Στο Click της ημέρας το wlearn.gr προτείνει μια ιστοσελίδα κάθε ημέρα. Το screenshot της προτεινόμενης ιστοσελίδας εμφανίζεται επάνω δεξιά στην κεντρική σελίδα του wlearn.gr